Quả cầu tuyết
Quà tặng 20/10 cho bạn gái

Tranh thêu phong cảnh

Tranh thêu Hướng Dương
Mã sản phẩm:dda S000025
Đăng ngày 02-09-2013 08:36:44 AM
Giá : 380 000 VND   285 000 VND
Tranh thêu chữ thập Hướng Dương 3 Bức-In màu chính xác 100%

Tranh thêu Diên Niên Trường Tồn
Mã sản phẩm:dda z310
Đăng ngày 02-09-2013 08:24:25 AM
Giá : 400 000 VND   240 000 VND
Tranh thêu chữ thập Diên Niên Trường Tồn - in màu chính xác 100%

Tranh thêu Sen Nghệ Thuât 3 bức
Mã sản phẩm:dda EH142L
Đăng ngày 02-09-2013 08:17:07 AM
Giá : 570 000 VND   285 000 VND
Tranh thêu chữ thập Sen Nghệ Thuât 3 bức - in màu chính xác 100%

Tranh thêu Lẵng Hoa Tình Yêu
Mã sản phẩm:dda A21381
Đăng ngày 02-09-2013 08:13:17 AM
Giá : 1 285 000 VND   771 000 VND
Tranh thêu chữ thập Lẵng Hoa Tình Yêu - In màu chính xác 100% Kích thước tranh: 172X 72 cm. Tranh in màu chính xác 100%.

Tranh thêu Mẫu Đơn Phú Quý 3 bức
Mã sản phẩm:dda S000018
Đăng ngày 02-09-2013 03:08:29 AM
Giá : 1 040 000 VND   520 000 VND
Tranh thêu chữ thập Mẫu Đơn Phú Quý 3 bức khổ 1.85m- in màu chính xác 100%

Tranh thêu Đón Chào Tương Lai
Mã sản phẩm:dda DLHA236
Đăng ngày 02-09-2013 02:31:51 AM
Giá : 1 760 000 VND   880 000 VND
Tranh thêu chữ thập Đón Chào Tương Lai khổ lớn 2.05m- in màu chính xác 100%

Tranh thêu Mẫu Đơn Đỏ
Mã sản phẩm:dda YA483
Đăng ngày 02-09-2013 02:06:58 AM
Giá : 1 460 000 VND   730 000 VND
Tranh thêu chữ thập Mẫu đơn đỏ khổ 166x87

Tranh thêu chữ thập Hòa Sắc
Mã sản phẩm:dda YA419
Đăng ngày 02-09-2013 01:30:36 AM
Giá : 520 000 VND   322 000 VND
Tranh thêu chữ thập Hòa Sắc khổ 79x76 - in màu chính xác 100%