Quả cầu tuyết
Quà tặng 20/10 cho bạn gái

Tranh thêu tĩnh vật

Tranh thêu chữ thập Mâm Ngũ Quả
Mã sản phẩm:dda H123
Đăng ngày 16-10-2013 11:54:09 AM
Giá : 526 000 VND   420 000 VND
Kích thước: 94*78 Cm Tranh thêu chữ thập chính hãng.

Bình hoa cúc vàng 3D
Mã sản phẩm:dda P3D1072
Đăng ngày 12-10-2013 01:55:23 PM
Giá : 320 000 VND   240 000 VND
Mẫu tranh thêu chữ thập Bình hoa cúc vàng 3D - in màu chính xác 100%

Lọ hoa tím 3D
Mã sản phẩm:dda P3D1314
Đăng ngày 12-10-2013 01:46:35 PM
Giá : 440 000 VND   330 000 VND
Mẫu tranh thêu chữ thập Lọ hoa tím 3D - in màu chính xác 100%

Bình hoa khoe sắc 3D
Mã sản phẩm:dda P3D1296
Đăng ngày 12-10-2013 01:41:01 PM
Giá : 250 000 VND   225 000 VND
Mẫu tranh thêu chữ thập Bình hoa khoe sắc 3D - in màu chính xác 100%

Chậu hoa cúc trắng 3D
Mã sản phẩm:dda P3D1340
Đăng ngày 12-10-2013 01:23:21 PM
Giá : 400 000 VND   300 000 VND
Mẫu tranh thêu chữ thập Chậu hoa cúc trắng 3D - in màu chính xác 100%

Lẵng hoa hồng
Mã sản phẩm:dda DLHYA586
Đăng ngày 07-10-2013 07:56:12 AM
Giá : 320 000 VND   240 000 VND
Mẫu tranh thêu chữ thập Lẵng hoa hồng - in màu chính xác 100%

Cốc hoa khoe sắc
Mã sản phẩm:dda DLHYA691
Đăng ngày 07-10-2013 07:47:21 AM
Giá : 280 000 VND   210 000 VND
Mẫu tranh thêu chữ thập Cốc hoa khoe sắc - in màu chính xác 100%

Hoa mẫu đơn
Mã sản phẩm:dda DLHYA592
Đăng ngày 07-10-2013 07:41:46 AM
Giá : 240 000 VND   180 000 VND
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa mẫu đơn - in màu chính xác 100%

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •