Quả cầu tuyết
Quà tặng 20/10 cho bạn gái

Tranh hoa cỏ - động vật

Phú Quý Mãn Đường
Mã sản phẩm:dda MXX5D125
Đăng ngày 25-09-2013 12:31:27 PM
Giá : 675 000 VND   540 000 VND
Tranh thêu chữ thập 5D phú quý mãn đường Mã SP: MXX5D125 Hãng XS: Dream

Bát Mã Truy Phong 5D
Mã sản phẩm:dda MXX5D124
Đăng ngày 25-09-2013 12:26:10 PM
Giá : 1 300 000 VND   650 000 VND
Tranh thêu thêu chữ thập 5D Bát Mã Truy Phong- 146x71 cm - in màu chính xác 100% Mã SP: MXX5D124 Hãng XS: Dream

Hoa lan thưởng nguyệt
Mã sản phẩm:dda ZA5D070
Đăng ngày 23-09-2013 05:24:32 AM
Giá : 600 000 VND   480 000 VND
Tranh thêu Hoa lan thưởng nguyệt - in màu chính xác 100%

Tranh thêu chữ thập bình hoa năm bức
Mã sản phẩm:dda DLHYA698
Đăng ngày 09-09-2013 12:20:46 AM
Giá : 454 000 VND   340 000 VND
Tranh thêu chữ thập bình hoa - in màu chính xác 100%

Tranh thêu chữ thập Sen Hồng
Mã sản phẩm:dda YA417
Đăng ngày 02-09-2013 01:18:39 AM
Giá : 465 000 VND   390 000 VND
Tranh thêu chữ thập Sen Hồng khổ 80x69 - in màu chính xác 100%

Tranh thêu chữ thập Tài Lộc
Mã sản phẩm:dda DLH222022
Đăng ngày 02-09-2013 01:14:03 AM
Giá : 700 000 VND   462 000 VND
Tranh thêu chữ thập Tài Lộc khổ 128x49 - in màu chính xác 100%

Sen nghệ thuật 3 bức
Mã sản phẩm:dda DLH222037
Đăng ngày 02-09-2013 01:08:33 AM
Giá : 864 000 VND   432 000 VND
Tranh thêu chữ thập Sen nghệ thuật 3 bức khổ 138x47 - in màu chính xác 100%

Mẫu đơn thưởng nguyệt
Mã sản phẩm:dda A209
Đăng ngày 02-09-2013 01:02:40 AM
Giá : 991 000 VND   594 000 VND
Tranh thêu chữ thập Mẫu đơn thưởng nguyệt khổ 136x71 - in màu chính xác 100%